Názory učitelek mateřských škol na participaci rodičů v preprimárním vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory učitelek mateřských škol na participaci rodičů v preprimárním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Svobodová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:43Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28944
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou názory učitelek mateřských škol na participaci rodičů v preprimárním vzdělávání. Práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretické části byla rozpracována témata zabývající se učitelkou mateřské školy, která je nezbytným činitelem výchovně-vzdělávacího procesu a jejíž názory jsou pro tuto práci stěžejní. Dále byla vymezena důležitost vztahů mezi rodiči a učitelkami a byl zde vysvětlen pojem participace s uvedením možností zapojení se rodičů do chodu mateřské školy. Ve výzkumné části prostřednictvím dotazníku učitelky sdělovaly své názory a postřehy, které se týkají této problematiky. Zjištěná data byla sumarizována, následně vyhodnocena a interpretována. Z odpovědí učitelek jasně vyplynula důležitost participace rodičů v předškolním vzdělávání.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Učitelka mateřské školy cs
dc.subject rodič cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject participace cs
dc.subject vztahy mezi učitelkou a rodičem cs
dc.subject Nursery school teacher en
dc.subject parent en
dc.subject nursery school en
dc.subject participation en
dc.subject relationships between teacher and parent en
dc.title Názory učitelek mateřských škol na participaci rodičů v preprimárním vzdělávání
dc.title.alternative Nursery School Teachers' Opinions on Parents' Participation in Pre-Primary Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is the opinion of the nursery school teachers to parents participation in pre-primary education. The thesis is theoretical and empiric charakter. In the theoretical part are elaborated topics concerning nursery school teachers which are an essential factor in the educational process and whose opinions are crucial for this work. The important developing of the relationships between teachers of the nursery school and parents were defined in the thesis, further the thesis also contains the definition of the con-cept of parents' participation and its possible forms. In the research part through the survey teachers have communicated their views and obser-vations concerning this domain. The data discovered by the survey were summarized and finally evaluated and interpreted. The answers of teachers has clearly shown the importace of parents' participation in pre-primary education.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34741
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2014_dp.pdf 1.739Mb PDF View/Open
svobodová_2014_vp.doc 21.36Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2014_op.doc 19.53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account