Vzdělávání Romů na 1. stupni základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání Romů na 1. stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Pauříková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:43Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28946
dc.description.abstract Bakalářská práce nesoucí název Vzdělávání Romů na prvním stupni základní školy, nám přináší informace o situaci vzdělávání romských žáků v českém školním systému. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je pak dále členěna na tři kapitoly. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, ze kterých bakalářská práce postupně vzešla. Druhá kapitola zpracovává romskou historii, díky které jsme schopni pochopit mentalitu a kulturu romské minority. Ve třetí kapitole bakalářské práce se seznamujeme již se samotným vzděláváním romských dětí na základních školách. Nejdříve se dozvídáme o vzdělávání Romů v minulosti a posléze se dostáváme k nynějším problémům s edukací Romů. Praktická část je tvořena dotazníkovým šetřením, určeným pro pedagogy setkávající se s romskými dětmi a rodinami ve výuce. Praktická část se nám snaží odpovědět na otázku, které z vybraných faktorů ovlivňují zásadním způsobem vzdělávání Romů.
dc.format 53 s. (77 570 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rom cs
dc.subject edukace Romů cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject speciální školství cs
dc.subject romská vzdělanost cs
dc.subject Romany en
dc.subject the Romani's educations en
dc.subject discrimination en
dc.subject the Romani scholarship en
dc.subject the special educational system en
dc.title Vzdělávání Romů na 1. stupni základní školy
dc.title.alternative Education of Roma Pupils in Lower Primary School Level
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis with the name of The education of the Romani people on the elementary school. The thesis produces the information about the situation of the education of the Romani pupils in the Czech school system. The work is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical part is then further subdivided into three chapters. The first chapter presents theoretical background which bachelor's thesis gradually has arisen from. The second chapter works with the Romani history, when grateful to it, we are able to understand the mentality and culture of the Romani minority. In the third chapter of the bachelor's thesis we are introduced with the particular education of children at the elementary schools. Firstly we learn about the education of the Romani in the past and after it we proceed to the actual difficulties with the education of the Romani. The practical part consists of solution in the form of the questionaire designed for educators who meet with the Romani children and their families during the tuition. The practical part aims to respond to the task "which of the selected factors significantly affect the education of the Romani people".
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34743
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pauříková_2014_dp.pdf 991.4Kb PDF View/Open
pauříková_2014_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
pauříková_2014_op.doc 20.60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account