Návrh výchovného programu neformálního vzdělávání pro mateřskou školu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh výchovného programu neformálního vzdělávání pro mateřskou školu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Vlčková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28949
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá problematikou neformálního vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Rozdělila jsem ji na dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se budu zaměřovat na kurikulum a jeho formy. Poté se zaměřím na neformální vzdělávání, kde budu zmiňovat, jakým způsobem je pohlíženo na definici pojmu, a zaměřím se na principy, jimiž se neformální vzdělávání řídí. Dále se zaměřím na problematiku volného času, kdy budu rozebírat zájmové činnosti, strukturu zájmového kroužku a instituce pro výchovu mimo vyučování předškolních dětí jako základ neformálního kurikula. Poslední část je věnování environmentální výchově jako jedné z možností začlenění do neformálního kurikula. Praktická část je věnována návrhu výchovného programu neformálního vzdělávání a jeho ověření v MŠ.
dc.format 68 s. (62 254 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Celoživotní učení cs
dc.subject neformální vzdělávání cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject výchova mimo vyučování cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject Lifetime target en
dc.subject out- of- school education en
dc.subject curriculum en
dc.subject leisure en
dc.subject education out of school hours en
dc.subject enviromental eduaction en
dc.title Návrh výchovného programu neformálního vzdělávání pro mateřskou školu
dc.title.alternative The Proposal of Educational Programme of Non-Formal Education for Nursery School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Szimethová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis deals with the non-formal education in terms of kindergarten. I divi-ded it into two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part I will focus on the curriculum and its forms. Then I will focus on informal education, where I mention how to look at the definition of the term, and focus on the principles that gover-ned informal education. Next, I will focus on the issue of free time when I will discuss leisure activities, the ring structure of interest and institutions for education outside the classroom preschool children as the basis of the informal curriculum. The last section is devoted to environmental education as one of the possibilities of integrating the informal curriculum. The practical part is devoted to the design of the educational program of non-formal education and its evaluation in kindergarten.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34752
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2014_dp.pdf 1.879Mb PDF View/Open
vlčková_2014_vp.doc 20.20Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2014_op.doc 23.86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account