Vliv rodičů na výběr volnočasových aktivit dětí staršího školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodičů na výběr volnočasových aktivit dětí staršího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Pavelková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28952
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika volného času dětí staršího školního věku a jejich rodičů. V teoretické části jsou uvedeny různé pohledy na význam pojmu volný čas, jeho hlavní funkce a stručný přehled historického vývoje od pravěku až po současnost. Dále jsou zde popsána specifika období staršího školního věku a charakteristika současné rodiny. Cílem empirické části je zjistit, prostřednictvím dotazníkového šetření, jakým způsobem rodiče zasahují do způsobu trávení volného času svých dětí.
dc.format 55 s. (76 825 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject starší školní věk cs
dc.subject pubescent cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject older school age en
dc.subject pubescent en
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.title Vliv rodičů na výběr volnočasových aktivit dětí staršího školního věku
dc.title.alternative The Influence of Parents on the Choice of Leisure Activities of Older School-Age Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the issue of the leisure time of the children of older school age and of their parents. In the theoretical section there are presented various views on the meaning of the term "leisure time", its main functions and the brief overview of the historical development from prehistoric times to the present. Furthermore, there are described the specifics of the older school age and the characteristic of the current family. The aim of the empirical part is to find out through the questionnaire survey how parents interfere into the way of spending of leisure time by their children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34757
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
pavelková_2014_dp.pdf 2.007Mb PDF View/Open
pavelková_2014_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
pavelková_2014_op.doc 14.89Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account