Specifika výchovy a vzdělávání osob s Prader - Willi syndromem z pohledu rodiče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika výchovy a vzdělávání osob s Prader - Willi syndromem z pohledu rodiče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Pokusová, Taťána
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28956
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobami postiženými Prader-Willi syndromem (dále jen PWS). Cílem práce bylo zjistit specifické aspekty výchovy a vzdělávání se dětí s PWS, a to z pohledu jejich rodičů. Dále pak také možnosti pracovního uplatnění a osamostatnění se dětí s PWS v dospělosti. Teoretická část bakalářské práce pojednává o celkové charakteristice Prader-Willi syndromu, jako jsou příznaky, léčebná opatření a péče o dítě s PWS. Teoretické část pokračuje výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením a jejich integrací do společnosti. Praktická část bakalářské práce se věnuje vlastnímu výzkumnému šetření, ve kterém je dán výzkumný problém, v němž je za pomocí rozhovorů s rodiči dále analyzován do jednotlivých kazuistik a poté interpretován.
dc.format 64 s. (89 187 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prader-Willi syndrom cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject Prader-Willi syndrome en
dc.subject mental retardation en
dc.subject education en
dc.subject education en
dc.subject mental disability en
dc.title Specifika výchovy a vzdělávání osob s Prader - Willi syndromem z pohledu rodiče
dc.title.alternative The Specifics of Upbringing and Education of People with Prader-Willi Syndrome from the Parents' Perspective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with people affected by Prader-Willi syndrome (PWS hereinafter). The aim of the study was to identify the specific aspects of education and training to children with PWS from the perspective of their parents. It also then career opportunities and empower children with PWS in adulthood. The theoretical part of the thesis deals with the general characteristics of Prader-Willi syndrome like symptoms, treatment measures and care for a child with PWS. In the theoretical part of the continuing education of persons with intellectual disabilities and their integration into society. The practical part of the thesis is devoted to research their own investigation, which is determined by the research problem, which is using interviews with parents further analyzed in the individual case reports and then interpreted.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34761
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pokusová_2014_dp.pdf 1.433Mb PDF View/Open
pokusová_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pokusová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account