Změny plynoucí z novelizace zákona o výkonu pěstounské péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změny plynoucí z novelizace zákona o výkonu pěstounské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Pospíšilová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28957
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pěstounské péče a specifika spojená s jejím výkonem. Teoretická část se zabývá přiblížením výkonu této formy náhradní rodinné péče od samotného vzniku, přes motivaci vedoucí k rozhodnutí stát se pěstounem až po specifika, která pěstounskou péči provázejí. Část práce je věnována důvodům, které vedly ke změně zákona o sociálně právní ochraně dětí v oblasti práv, povinností a hmotném zabezpečení pěstounů. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem s cílem zjistit, zda novelizace zákona v oblasti výkonu pěstounské péče platná od 1. 1. 2013 měla pozitivní vliv na výkon pěstounské péče.
dc.format 71 s. (95 658 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject novelizace pěstounské péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject pěstoun cs
dc.subject odměna pěstouna cs
dc.subject specifika pěstounské péče cs
dc.subject a substitute family care en
dc.subject law amendment of the foster parent care en
dc.subject a foster parent care en
dc.subject a foster parent en
dc.subject a foster parent´s reward en
dc.subject foster parent specifications en
dc.title Změny plynoucí z novelizace zákona o výkonu pěstounské péče
dc.title.alternative Changes following Law Amendment regarding a Foster Care Provision
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor´s work focuses on foster care issues and specifications connected with their output. The theoretical part of the paper involves performance analysing a substitute family prior to the beginning of their foster care, by identifying the reasons and motivation to become a foster parent, as well as the specifications accompaning the foster care itself. A part of the work involves reasons which have led to some change in children´s socially legal protection law and obligations of the foster parent´s financial state. A practical part of the work is made up of a mixed survey. Its main task is to find some positive influences relating to foster care performance caused by law amendments from the implementation date of 1. 1. 2013.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34762
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2014_dp.pdf 4.487Mb PDF View/Open
pospíšilová_2014_vp.doc 14.50Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2014_op.doc 16.83Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account