Proces resocializace mužů po výkonu trestu odnětí svobody v Azylovém domě Nová šance

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proces resocializace mužů po výkonu trestu odnětí svobody v Azylovém domě Nová šance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Rechová, Helena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:47Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28958
dc.description.abstract Bakalářská práce Proces resocializace mužů po výkonu trestu odnětí svobody v Azylovém domě Nová šance reflektuje problematiku začleňování trestaných mužů po opuštění insti-tuce vězení zpět do společnosti. Práce popisuje výkon trestu odnětí svobody v rámci České republiky, představuje postpenitenciární péči a především poukazuje na možnost využití profesionálního zařízení pro úspěšnou resocializaci po návratu z výkonu vězení. Cílem výzkumu této práce je zhodnotit, zda úroveň dosaženého vzdělání před spácháním trestné-ho činu a následného výkonu trestu odnětím svobody a prostředí, ze kterého trestaný muž do výkonu nastupuje, má vliv na přístup k následnému procesu resocializace a k možnosti využití profesionální pomoci v tomto procesu prostřednictvím Azylového domu Nová šan-ce.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Institucionalizace cs
dc.subject probace a mediace cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject sociokulturní prostředí cs
dc.subject trest odnětí svobody cs
dc.subject Institutionalization en
dc.subject Probation and Mediation en
dc.subject Treatment Program en
dc.subject Re-socialisation en
dc.subject Social-Pathological Phenomena en
dc.subject Socio-Cultural Environment en
dc.subject Prison Sentence en
dc.title Proces resocializace mužů po výkonu trestu odnětí svobody v Azylovém domě Nová šance
dc.title.alternative The Process of Social Rehabilitation of Men following their Release at the Shelter Azylový dům Nová šance
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis, "The process of the re-socialisation of men following release from incarceration at the Nová Šance halfway house," reflects the issues of the reintegration of convicted felons back into society after their release from prison institutions. The work describes the incarceration system in the Czech Republic, introduces the concept of post-penitentiary care, but primarily emphasises the possibilities for utilising professional esta-blishments for successful reintegration following release from incarceration. The aim of the document's research is to evaluate whether the level of completed education prior to the committed crime and subsequent incarceration impacts accessibility to the following re-socialisation process and to the possibilities of utilising professional help in this process through the Nová Šance halfway house.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34765
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
rechová_2014_dp.pdf 2.411Mb PDF View/Open
rechová_2014_vp.doc 20.17Kb Microsoft Word View/Open
rechová_2014_op.doc 17.32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account