Genderové aspekty sociální komunikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Genderové aspekty sociální komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Skálová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:50Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28965
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komunikací v sociálním prostředí z genderového hlediska. Teoretická část popisuje pojmy gender, a s ním spojené stereotypy z oblasti mužských a ženských rolí. Dále práce pojednává o termínu komunikace, zejména o komunikačních odlišnostech mezi muži a ženami. Práce je věnována také druhu komunikace, jež se uskutečňuje na pracovišti. Obsahem empirické části je výzkum realizovaný formou dotazníku. Výzkum je zaměřen na komunikaci probíhající v zaměstnání. Cílem práce je zjistit, zda se rozdíly v komunikaci mužů a žen potvrzují i v pracovním prostředí.
dc.format 71 s. (87 907 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject genderové rozdíly cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject muž cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject žena cs
dc.subject gender en
dc.subject gender differences en
dc.subject communication en
dc.subject man en
dc.subject sex en
dc.subject workplace en
dc.subject stereotypes en
dc.subject woman en
dc.title Genderové aspekty sociální komunikace
dc.title.alternative Gender Aspects of Social Communication
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the communication in the social environment from a gen-der perspective. The theoretical part it is going to describe the concepts of gender, and the associated stereotypes in male and female roles. The paper also discusses the topic of communication, which is aim to differences between men and women. Other topics which will be discussed are: communication between employees, which corelate with empirical part of the research. For empirical proof it is used a questionnaire, which is focuses on communication at work. The goal of this paper is to find out whether the differences in communication between gender are verifiable at workplace.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34782
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
skálová_2014_dp.pdf 1.805Mb PDF View/Open
skálová_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
skálová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account