Psychologické předpoklady řízení rozvoje autority vedoucích směn

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychologické předpoklady řízení rozvoje autority vedoucích směn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Povr, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:49:17Z
dc.date.available 2010-07-14T16:49:17Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2896
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou souvislostí mezi psychologickými předpoklady řízení rozvoje autority vedoucích směn a jejich řízení a samostatnou činností ve funkci vedoucích směn Městské policie Trutnov. Ve své práci jsem uskutečnil předvýzkum několika problémových situací a ověřil psychologické předpoklady, s důrazem na metodu sociálního učení k řízení rozvoje autority vedoucích směn. cs
dc.format 44 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1110326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Městská policie cs
dc.subject strážník cs
dc.subject autorita vedoucího cs
dc.subject řídící pracovník cs
dc.subject teorie cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject styl vedení lidí cs
dc.subject jednání cs
dc.subject chování cs
dc.subject Town Police en
dc.subject policeman en
dc.subject head en
dc.subject head' authority en
dc.subject theory en
dc.subject social learning en
dc.subject leading methods en
dc.subject communication en
dc.subject acting en
dc.title Psychologické předpoklady řízení rozvoje autority vedoucích směn cs
dc.title.alternative Psychological prerequisites for the development of authority of shift managers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with analysis of relations between psychological presumptions of the shift heads' authority development and their leading and an individual authority in the possition of the shift heads at the Town Police in Trutnov. In my work I realized a pre-research of several problematic situations and authenticated the presumptions with an emphasis on the method of social learning. The first part of this bachelor work is focused on explanation of basic terms and characteristics of the contemporary Town Police in Trutnov. In the second part I tried to analyse the social-psychological conception of authority and the basic leading methods. All the experience are supposed to be used for the shift heads' authotity development and improvement. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006294
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
povr_2007_bp.pdf 1.058Mb PDF View/Open
povr_2007_vp.png 61.51Kb PNG image Thumbnail
povr_2007_op.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account