Doprovázení seniorů v terminální fázi života v domácím prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Doprovázení seniorů v terminální fázi života v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Smékalová, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:52Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28970
dc.description.abstract Bakalářská práce doprovázení seniorů v terminální fázi života pojednává o problematice paliativní péče v domácím prostředí. Doprovázení seniora k jeho poslední fázi života. Tato práce je zaměřena na specifikování přínosů a úskalí, které péče o seniora v terminální fázi v domácím prostředí přináší doprovázejícímu a jeho blízkým. Poskytovaná paliativní péče nemocnému seniorovi potvrzuje život a chápe umírání jako přirozený proces, v němž rodina hraje důležitou roli. Tato péče je považována za specifickou situaci, jež zasahuje celou rodi-nu, ale pečovatele samotného ovlivní nejvíce. Práce předkládá přehled teoretických poznatků, možností a nástrojů k dané problematice. Tyto mohou v obecné rovině pomoci pečujícím k orientaci v daném tématu. V praktické části zjišťuje přínosy a úskalí péče o seniora v terminální fázi života kvalitativním výzkumem, formou polo-strukturovaného rozhovoru. V závěru předkládá vyhodnocení výzkumu.
dc.format 58 s. (87 619 znaků) - 21 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject doprovázení cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject terminální fáze cs
dc.subject senior en
dc.subject senior needs en
dc.subject accompaying en
dc.subject illness en
dc.subject hospice care en
dc.subject paliative care en
dc.subject terminal phase en
dc.title Doprovázení seniorů v terminální fázi života v domácím prostředí
dc.title.alternative Accompanying of Senior Citizens in the Terminal Phases of Life in Home Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor work titled accompanying seniors in the terminal phase of life deals with problematics of palliative care at home. Accompanying of the senior in his???/her last phase of the life. This work is focused on specifications of pros and cons which home care brings in terminal phase of the life to the accompaying person and close relatives. The palliative care which is provided for ill senior confirms life and understands dying as a natural process in which the family has an important role. This care is considered to be a specific situation which includes all the family but the social worker is the most affected person. This work shows a survey of theoretical knowledge, possibilities and tools to the given problematics. In general these things can help social workers with orientation in this topic. In practical part this work reveals pros and cons of the senior care in terminal phase with the help of qualitative research in the form of the half-structured interview. In conclusion it gives an evaluation and summnary of the reseatch.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34789
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
smékalová_2014_dp.pdf 1.071Mb PDF View/Open
smékalová_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
smékalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account