Arteterapie jako prostředek pro všestranný rozvoj dítěte s autismem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Arteterapie jako prostředek pro všestranný rozvoj dítěte s autismem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Svárovská, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:53Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28973
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce pojednává o tom jaký má arteterapie vliv na všestranný rozvoj dítěte s autismem. Zaměřuje se na arteterapii, její historii, funkce, cíle, metody, techniky, vymezení a arteterapeutický vztah. Popisuje autismus, jeho historii, charakteristiku, příčiny a diagnostiku. Kvalitativní výzkum se opírá o případovou studii. Klade si za cíl, shromáždit co největší množství informací, o přijetí chlapce do zařízení dětského domova a speciální školy, jeho vývoji a současném stavu z dostupných zpráv dokumentů dětského domova a z odborných psychologických, psychiatrických, pedopsychologických vyšetření. Dále pojednává o praktickém využití různých technik arteterapie, o výsledcích působení arteterapie na tohoto autistického chlapce z pohledu jeho asistentů a pedagoga.
dc.format 67 s. (133385)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject arteterapie cs
dc.subject techniky arteterapie cs
dc.subject arteterapeutické metody cs
dc.subject arteterapeutický vztah cs
dc.subject osobnost arteterapeuta cs
dc.subject autismus cs
dc.subject pervazivní vývojová porucha cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject diagnostická kritéria cs
dc.subject případová studie cs
dc.subject Art Therapy en
dc.subject techniques of the Art Therapy en
dc.subject Art Therapy Methods en
dc.subject Art Therapy en
dc.subject relation en
dc.subject the Personality of the Art Therapist en
dc.subject autismpervasive Developmental Disorder en
dc.subject diagnostics en
dc.subject diagnostic Criteria en
dc.subject case Study en
dc.title Arteterapie jako prostředek pro všestranný rozvoj dítěte s autismem
dc.title.alternative Art Therapy as a Means of Overall Development of an Autistic Child
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the effect of art therapy on the general development of an autistic child. The thesis concentrates on the art therapy, its history, functions, aims, methods, techniques, specification and also the art therapy relation. This work describes autism, its history, characteristics, causes and diagnostics. Qualitative research is based on a case study. Its aim is to gather the greatest possible number of information connected with the boy's admission to the children's home and special school, his development and current condition from available reports documented in the children's home and also from the psychological, psychiatric, and child psychiatric examinations. The thesis also deals with the practical use of various art therapic methods and the results of the application of the art therapy in case of this autistic boy from the perspective of his assistants and his educator.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34792
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
svárovská_2014_dp.pdf 2.422Mb PDF View/Open
svárovská_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
svárovská_2014_op.doc 15.10Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account