Sociální pedagog a jeho uplatnění v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pedagog a jeho uplatnění v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Šperlingová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:54Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28977
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce s názvem "Sociální pedagog a jeho uplatnění v sociálních službách" se zabývá využitím teoretických i praktických dovedností sociálního pedagoga v domově pro osoby se zdravotním postižením. V úvodu definuje sociální pedagogiku a teorii, ze které tento obor vychází v historickém kontextu. Objasňuje její vztah k formě sociální pomoci - pobytové sociální službě v zařízení, kde žijí lidé s mentálním postižením. Jádrem této práce je problematika vztahu uživatele a pracovníka, jako činitele při rozvoji osobnosti jedince se zdravotním postižením, a jeho etické aspekty.
dc.format 78 s. (129 606 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Etika cs
dc.subject humanismus cs
dc.subject klient - uživatel cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject Ethics en
dc.subject humanism en
dc.subject the client - the user en
dc.subject the helping professions en
dc.subject assistance en
dc.subject socialization en
dc.subject welfare en
dc.subject disability en
dc.title Sociální pedagog a jeho uplatnění v sociálních službách
dc.title.alternative Social Teacher and the Application to Social Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The present thesis entitled "Social pedagogue and its application to social services" deals with the use of theoretical and practical skills of social educator in the home for people with disabilities. The introduction defines social pedagogy and theory, from which the branch is based in historical context. It explains its relationship to the form of social assistance - residential care in a facility where people with mental disabilities live. At the core of this work there is the relation of the user and the worker as a factor in developing the personality of the individual with disabilities and its ethical aspects.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34797
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject sociální pedagogové cs
local.subject sociální služby cs
local.subject klienti sociálních služeb cs
local.subject social educators en
local.subject social service en
local.subject social service clients en


Files in this item

Files Size Format View
šperlingová_2014_dp.pdf 3.873Mb PDF View/Open
šperlingová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
šperlingová_2014_op.doc 16.88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account