Evaluace kvality domova pro osoby se zdravotním postižením v průběhu let 2009 - 2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace kvality domova pro osoby se zdravotním postižením v průběhu let 2009 - 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Štajnarová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:55Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28979
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje evaluaci kvality poskytované sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská v letech 2009 - 2013. Teoretická část shrnuje obecně dostupné informace o sociálních službách, jejich legislativním zakotvení a o standardech kvality sociálních služeb, blíže specifikuje osoby se zdravotním postižením. Dále charakterizuje zkoumané zařízení, jeho historii, postupy při hodnocení kvality a vize do budoucna. Praktická část byla realizována za pomoci kvantitativního výzkumu formou sekundární analýzy dat z dotazníkového šetření. Popisuje použité metody, způsob zpracování získaných dat a následné vyhodnocení. Získané závěry budou sloužit jako zpětná vazba pro vybrané zařízení.
dc.format 86 s. (123 498 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject domov pro osoby se zdravotním postižením cs
dc.subject kombinované postižení cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject social services en
dc.subject social services quality standards en
dc.subject home for persons with disabilities en
dc.subject multiple disabilities en
dc.subject quantitative exploration en
dc.title Evaluace kvality domova pro osoby se zdravotním postižením v průběhu let 2009 - 2013
dc.title.alternative Evaluation of Quality in the Home for Persons with Disabilities During the Years 2009 - 2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes evaluating the quality of social services provided in the home for people with disabilities Velehrad-Buchlovska in 2009 - 2013. The theoretical part summarizes the available information on social services, their law system and quality standards of social services, clarifies persons with disabilities. It further describes examined the device, its history, procedures of assessing the quality of a vision for the future. The practical part was implemented using quantitative research as a secondary data extracted from questionnaires. Describes the methods, which was used, the method of data processing and evaluation. The obtained finding will serve as feedback to the selected device.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34799
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
štajnarová_2014_dp.pdf 2.574Mb PDF View/Open
štajnarová_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
štajnarová_2014_op.doc 20.23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account