Integrace osob s mentálním postižením z Chráněného bydlení Šanov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace osob s mentálním postižením z Chráněného bydlení Šanov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Talaverová, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:56Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28983
dc.description.abstract Sociální služby prošly za dobu své existence velkým rozvojem a v současné době jsou prezentovány v souvislosti s transformací a deinstitucionalizací pobytových služeb. V teoretické části této bakalářské práce jsou na základě odborné literatury analyzována tato témata - legislativní zakotvení sociálních služeb v České republice, transformace pobytových sociálních služeb a na závěr se práce zaměřuje na již transformované zařízení, které nabízí chráněné bydlení jako novou sociální službu. Empirická část bakalářské práce zpracovává kvantitativní výzkum, který se zabývá integrací osob s mentálním postižením z chráněného bydlení. Cílem výzkumu je zjistit, co překáží majoritní společnosti při integraci osob s mentálním postižením.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject osoby s mentálním postižením cs
dc.subject transformacepobytových služeb cs
dc.subject deinstitucionalizace cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject Social Services en
dc.subject social worker en
dc.subject people with mental disabilities en
dc.subject transformation of residential services en
dc.subject deinstitutionalization en
dc.subject protected housing en
dc.subject Social Services Act en
dc.title Integrace osob s mentálním postižením z Chráněného bydlení Šanov
dc.title.alternative Integration of the Mentally Disabled from Protected Housing Šanov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Social Services have gone through a major development during their existence and at present time they are presented in connection with the transformation and deinstitutionalization of residential services. In the theoretical part of this Bachelor thesis the following matters are being analysed based on specialized expert literature a legislative stipulation of Social Services in the Czech Republic, a transformation of Residential Social Services and the final part of the work is focusing on already transformed facilities which offer protected housing as a new social service. The empirical part of the Bachelor thesis evaluates quantitative research which is dealing with the integration of people with mental disabilities from protected housing. The aim of the research is to find out what the obstructions are for the majority society in the process of integration of people with mental disabilities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34803
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
talaverová_2014_dp.pdf 9.759Mb PDF View/Open
talaverová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
talaverová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account