Vybrané sociálně patologické jevy u dospělé populace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybrané sociálně patologické jevy u dospělé populace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Tomaštíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:57Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28985
dc.description.abstract Bakalářská práce "Vybrané sociálně patologické jevy u dospělé populace" objasňuje vybrané patologické jevy naší společnosti, gamblerství, alkoholismu, počítačovou závislost. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, jako je např. závislost, popisuje znaky závislosti. Dále se pak zabývá jednotlivými vybranými závislostmi. Upozorňuje na to, že závislost významně zasahuje nejen do života samotného jedince, nýbrž celého okolí, a to zejména rodiny. Poukazuje na velmi tenkou hranici, kdy se z pouhého návyku stává závislost existenčně ohrožující osobu v sociálně patologické situaci. Objasňuje nutnost prevence a zdlouhavého a složitého léčení, kdy často dochází k transformaci na jiný druh závislosti. Praktická část se opírá o anonymní dotazníky, které byly vyplněny náhodně vybranými jedinci. Dotazníkové šetření proběhlo pomocí kvantitativního výzkumu, který z vybrané skupiny osob hodnotil počet jedinců se závislostí nebo návykem, s přihlédnutím na vzdělání a věk. Po provedení výzkumu jsme došli k závěru, že věk a vzdělání nemají významný vliv na vznik závislosti na alkoholu, počítači nebo gamblerství. Dále jsme v praktické části popsali jednotlivé výzkumné otázky.
dc.format 48 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologický jev cs
dc.subject gamblerství cs
dc.subject patologický hráč cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject závislost cs
dc.subject bažení cs
dc.subject social pathological phenomena en
dc.subject gambling en
dc.subject pathological player en
dc.subject alcoholism en
dc.subject addition en
dc.subject craving en
dc.title Vybrané sociálně patologické jevy u dospělé populace
dc.title.alternative Selected Socially Pathological Phenomena in the Adult Population
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor´s thesis "Selected Socially Pathological Phenomena in the Adult Population" clarifies selected pathological phenomena of our society gambling, alcoholism and com-puter addiction. The theoretical part defines the terms such as addiction and describes its symptoms. Then it deals with every single addiction. It points out that addiction affects not only the life of the addicted individual but also the environment where he or she lives, especially the family. A fine line when the habit becomes addiction which endangers the life of individual in social pathological situation is being highlighted. The necessity of prevention and lengthy complex treatment which usually transforms the addiction into another one is made clear. The practical part includes anonymous questionnaires filled in by randomly chosen people. The questionnaire survey was conducted by the method of quantitative research, which evaluated the number of addicted people and people with habit from selected group with regard to education and age. After a questionnaire survey was performed at randomly chosen group of individuals we came to the conclusion that age and education does not significantly influence the formation of addiction on alcohol, computer and gambling. Later we described an individual research questions in the practical part.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34805
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
tomaštíková_2014_dp.pdf 1.771Mb PDF View/Open
tomaštíková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
tomaštíková_2014_op.doc 18.14Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account