Terciarlní prevence a následná léčba u drogových a jiných závislostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Terciarlní prevence a následná léčba u drogových a jiných závislostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Šáchová, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:57Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28986
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na rozdělení různých závislostí a možnosti terciární prevence. Dále se zaobírá možnostmi léčby závislostí a přibližuje nám průběh pobytu v terapeutické komunitě krok. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na názor lidí na drogy v ČR a názor na léčbu závislostí.
dc.format 92 s. (128 387 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Drogy cs
dc.subject závislost cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject léčba závislosti cs
dc.subject K-centra cs
dc.subject detoxifikace cs
dc.subject terapeutické komunity cs
dc.subject adiktologie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject Drugs en
dc.subject addiction en
dc.subject socio-pathological phenomena en
dc.subject detoxification en
dc.subject K-centers en
dc.subject detoxification en
dc.subject therapeutic communities en
dc.subject adiktologie en
dc.subject prevention en
dc.subject abstinence en
dc.title Terciarlní prevence a následná léčba u drogových a jiných závislostí
dc.title.alternative Terciarlní prevention and follow-up treatment for drug and other addictions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This work focuses on the distribution of various addictions and tertiary prevention options. Further deals with addiction and treatment options closer to us during your stay in a therapeutic community step. In the research part of the thesis focuses on people's views on drugs in the Czech Republic and opinion on the treatment of addiction.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34807
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
šáchová_2014_dp.pdf 3.865Mb PDF View/Open
šáchová_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
šáchová_2014_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account