Osobnost učitele a její vliv na klima třídy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osobnost učitele a její vliv na klima třídy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Váňová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28991
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobností učitele a jejím vlivem na klima třídy. V teoretické části si vymezíme pojem učitel, nahlédneme do historie, zamyslíme se nad posláním a náročností učitelské profese a uvedeme si základní typologii a klíčové kompetence pedagoga. V souvislosti s třídním klimatem se zaměříme na utváření pozitivního třídního klimatu, na komunikaci a vedení dialogu ve vyučování. Praktická část je věnována výzkumu komunikačního klimatu vytvářeného třídním učitelem a porovnáním vlastností s typem komunikačního klimatu.
dc.format 79 s. (112 874 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel cs
dc.subject třídní učitel cs
dc.subject třídní klima cs
dc.subject komunikační klima cs
dc.subject pedagogická komunikace cs
dc.subject klíčové dovednosti učitele cs
dc.subject teacher en
dc.subject classroom teacher en
dc.subject clasroom climate en
dc.subject educational communication en
dc.subject key skills teacher en
dc.title Osobnost učitele a její vliv na klima třídy
dc.title.alternative Teacher's Personality and its Influence on Classroom Climate
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the teacher's personality and its influence on the climate class. In the theoretical section, we define the notion of a teacher, a look into the history, I think about the mission and the demands of the teaching profession and we state a basic typology and key competencies of teachers. In the context of the classroom climate will focus on creating a positive classroom climate, communication and dialogue in education. The practical part is devoted to research communication climate created by the class teacher and comparing the characteristics of the type of communication climate.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34812
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
váňová_2014_dp.pdf 2.122Mb PDF View/Open
váňová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
váňová_2014_op.doc 14.86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account