Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Venterová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28992
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání Romů, což je jeden ze základních elementů, na kterém závisí jejich další rozvoj. Tomuto elementu je třeba pomáhat, motivovat je ke vzdělávání pomocí přípravných tříd a romských sociálních pedagogů. Je nutné rozšiřovat možnosti edukace romských dětí, pomocí přípravných tříd nebo podporou některého z mnoha projektů, které se soustředí na vzdělávání romských dětí a ke kvalitnějšímu využití jejich volného času. V praktické části se věnujeme dotazníkovému výzkumu, který byl prováděn mezi Romy i mezi českými respondenty. Na začátku jsou uvedena metodologická východiska, následně popsán způsob realizace, statistické vyhodnocení, včetně tabulek a nakonec výsledky výzkumného šetření. Z nich vyplývá, že romské děti mají horší podmínky ve svých rodinách ke vzdělávání v porovnání s českými občany.
dc.format 48 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject Romové cs
dc.subject edukace cs
dc.subject primární cs
dc.subject předprimární školství cs
dc.subject Social Education en
dc.subject Roma en
dc.subject education en
dc.subject primary en
dc.subject secondary education en
dc.title Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání
dc.title.alternative Roma Education on the Pre-School and Primary School Level
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on Roma education, which is one of the basic elements we depend on to ensure their further development. This element is essential to help motivate them to attend education through classes presented by Roma social educators. It is necessary to expand the educational options available to Roma children by providing preparatory classes or support through one of the various projects that focus on the education of Roma children and for them to make better use of their leisure time. The practical section is devoted to a research questionnaire, which was completed by Roma and the Czech respondents. The first section provides an explanation of the methodical basis applied, followed by a description of the method used, a statistical analysis with charts and finally the results of the research are provided. The results show that Roma children have far worse familial conditions when it comes to education than compared to Czech families.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34813
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
venterová_2014_dp.pdf 2.461Mb PDF View/Open
venterová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
venterová_2014_op.doc 21.21Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account