Dohled probačního úředníka z pohledu klientů Probační a mediační služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dohled probačního úředníka z pohledu klientů Probační a mediační služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Věrná, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:00Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28993
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dohledem probačního úředníka z pohledu klientů Probační a mediační služby, jaké názory a postoje na institut probačního dohledu klienti zastávají. V teoretické části je vymezena Probační a mediační služba a její historie. Také je vymezen klient a pracovník Probační a mediační služby. Druhá kapitola definuje probaci, probační dohled a uvádí alternativní tresty, u který se probační dohled zřizuje a jak je zajištěn výkon probačního dohledu. Třetí kapitola popisuje sociální práci v Probační a mediační službě. Cílem výzkumu je zmapování vlivu probačního dohledu Probační a mediační služby na klienta Probační a mediační služby z pohledu dotazovaných klientů. Všichni klienti byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody se zkušební dobou a nařízeným dohledem. Rozhovory zkoumají, zda jsou respondenti s institutem probačního dohledu spokojeni a zda jim probační úředník pomohl při návratu do běžného řádného života.
dc.format 50 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject dohled probačního úředníka cs
dc.subject probace cs
dc.subject Probační a mediační služba cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject alternative Punishment en
dc.subject Probation Surveillance en
dc.subject Probation en
dc.subject Probation and Mediation Service en
dc.subject social work en
dc.title Dohled probačního úředníka z pohledu klientů Probační a mediační služby
dc.title.alternative Officer Probation Surveillance from the Perspective of the Probation and Mediation Service Clients
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with supervision by a probation officer from the point of view of the clients of the Probation and Mediation Service and what attitudes to it do the clients assume. Probation and Mediation Service history and definition can be found in theoretical part. The definitions of the client and probation officer are also there. In the second chapter, probation and probation supervision is defined. Also alternative punishments where the supervision by a probation officer is present and the ways how to ensure the supervision are mentioned in the second chapter. The third chapter describes social work in Probation and Mediation Service. The aim of this research is to determine degree of influence the supervision has on the client from the point of view of the client of the Probation and Mediation Service. All the clients participating on this research were on parole with enacted supervision by a probation officer. The questions focus on clients' contentment with probation supervision and whether the probation officer was helpful on their way back to ordinary life.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34814
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
věrná_2014_dp.pdf 2.284Mb PDF View/Open
věrná_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
věrná_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account