Kľúčové schopnosti učiteľa pohľadom žiakov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kľúčové schopnosti učiteľa pohľadom žiakov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Mikalová, Lucia
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29000
dc.description.abstract Zmyslom tejto práce je pozrieť sa na evaluáciu učiteľa pohľadom žiakov a porovnať ich názory a postoje s názorom učiteľa. Teoretická časť pojednáva o potrebe evaluácie práce učiteľa, obtiažnom stanovení kritérií pre hodnotenie a taktiež sa táto časť zaoberá spôsobmi evaluácie práce učiteľa. V praktickej časti ide o porovnanie názorov žiakov a učiteľa na to, ktoré kritériá sú pre hodnotenie dôležité a ktoré nie. Pomocou q-metodológie sú vyhodnotia kompetencie učiteľa, ktoré sú dôležité ako pre neho samotného, tak aj pre jeho žiakov. Výsledky tohto šetrenia tiež poskytujú informácie o kompetenciách, ktoré sú dôležité pre žiakov ale nie pre učiteľa a naopak.
dc.format 52
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pedagogické kompetencie cs
dc.subject evaluácia učiteľa cs
dc.subject kvalita v pedagogike cs
dc.subject autoevaluácia cs
dc.subject evaluácia učiteľa pohľadom žiakov cs
dc.subject Pedagogical competences en
dc.subject teacher evaluation en
dc.subject quality in pedagogy en
dc.subject autoevaluation en
dc.subject eva-luation of teacher by students en
dc.title Kľúčové schopnosti učiteľa pohľadom žiakov
dc.title.alternative Key Teaching Skills from the Students' Perspective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to focus on teacher evaluation by students and to compare their views and attitudes concerning the topic with the teacher´s view. The theoretical part de-als with the need to evaluate teacher´s performance, the difficulty of setting evaluation criteria , as well as with the ways of teacher´s performance evaluation. The practical part draws on comparison of views by both the teacher and the students on criteria which are more or less important for the evaluation. With the aid of q-methodology one can assess teacher´s competences that are essential not only for the teachers themselves, but also for the students. The results of the present research provide with information about compe-tences that are essential for students but not for the teacher and vice versa.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34823
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
mikalová_2014_dp.pdf 1.805Mb PDF View/Open
mikalová_2014_vp.doc 20.24Kb Microsoft Word View/Open
mikalová_2014_op.doc 19.16Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account