Konzistentnost cílů v rozvoji lexikálně-sémantické oblasti jazyka formulovaných v rámcovém, školním a třídním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konzistentnost cílů v rozvoji lexikálně-sémantické oblasti jazyka formulovaných v rámcovém, školním a třídním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Pacíková, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29001
dc.description.abstract Bakalářská práce rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o projektování v mateřské škole a vymezuje tvorbu školního a třídního vzdělávacího programu na základě osnov Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Práce popisuje konzistentnost cílů mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávacích programů. Konkrétně se zaměřuje na cíle lexikálně-sémantické roviny jazyka z hlediska řečového vývoje dítěte. Cílem praktické části je objasnit konzistentnost cílů v oblasti lexikálně-sémantické roviny jazyka formulovaných ve vzdělávacích programech jedné mateřské školy. Výsledky kvalitativního výzkumu, který byl realizován formou obsahové analýzy dokumentů a diskuze nad tématem, jsou interpretovány na konci práce.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konzistentnost cílů cs
dc.subject rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject třídní vzdělávací program cs
dc.subject lexikálně-sémantická rovina jazyka cs
dc.subject the consistency of objectives en
dc.subject curriculum framework for early childhood edu-cation en
dc.subject school curriculum en
dc.subject class educational programme en
dc.subject lexical-semantic level of lan-guage en
dc.title Konzistentnost cílů v rozvoji lexikálně-sémantické oblasti jazyka formulovaných v rámcovém, školním a třídním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
dc.title.alternative Objective Consistency in the Development of Lexical-Semantic Level of Language Formulated in the School and Class Framework Educational Curriculum for Pre-Primary Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with kindergarten planning and defines the creation of school and class educa-tional programme as per the Curriculum Framework for Early Childhood Education. The thesis describes the consistency of objectives between different levels of educational pro-grammes. It specifically focuses on the objectives of the lexical-semantic level of language in terms of speech development of the child. The aim of the practical part is to consider the issue of consistency of the objectives in the development of lexical-semantic level of language formulated in educational programmes of one specific kindergarten. The results of the qualitative research, which was realized in the form of document content analysis and discussion of the topic, are interpreted at the end of the work.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34831
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject mateřské školy cs
local.subject vývoj řeči cs
local.subject sémantika cs
local.subject slovní zásoba cs
local.subject kindergartens en
local.subject speech development en
local.subject semantics en
local.subject vocabulary en


Files in this item

Files Size Format View
pacíková_2014_dp.pdf 3.349Mb PDF View/Open
pacíková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
pacíková_2014_op.doc 21.10Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account