Využití vzdělávací nabídky rozvíjející lexikálně-sémantickou rovinu jazyka u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití vzdělávací nabídky rozvíjející lexikálně-sémantickou rovinu jazyka u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Juřenčáková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:03Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29002
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou lexikálně-sémantické roviny jazyka a vzdělávací nabídkou. Cílem práce je zjistit, jaká vzdělávací nabídka je využívána k rozvoji lexikálně-sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku a to v projektovaném, ale i realizovaném kurikulu. Teoretická část dále popisuje vývoj řeči u dětí předškolního věku, roviny jazyka a předškolní kurikulum. Pro práci je stěžejní charakteristika oblastí lexikálně-sémantické roviny jazyka. Výzkumná část se zabývá poskytovanou vzdělávací nabídkou, rozložeností oblastí lexikálně-sémantické roviny jazyka v třídním vzdělávacím programu a následným porovnáním výsledků. V rámci kvalitativního výzkumu bylo využito obsahové analýzy a nestrukturovaného pozorování. Stěžejní pro praktickou část je realizace a následná interpretace výzkumných metod na konci práce.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jazyk cs
dc.subject řeč cs
dc.subject lexikálně-sémantická rovina jazyka cs
dc.subject slovní zásoba cs
dc.subject předškolní kurikulum cs
dc.subject vzdělávací nabídka cs
dc.subject language en
dc.subject speech en
dc.subject lexical-semantic level language en
dc.subject vocabulary en
dc.subject preschool curriculum en
dc.subject educational offer en
dc.title Využití vzdělávací nabídky rozvíjející lexikálně-sémantickou rovinu jazyka u dětí předškolního věku
dc.title.alternative The Use of Educational Offer Developing the Lexical-Semantic Level of Language in Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the lexical-semantic levels of language and education provision. The bachelor thesis deals with the lexical- semantic levels of language and education provision. The aim is to determine what the educational offer is used for the development of lexical- semantic levels of language in preschool children and in the designing, but also implemented the curriculum. The work is a fundamental characteristic areas of lexical-semantic levels of language and the creation of educational offerings.The research part is concerned with providing educational offer, disassembly areas lexical-semantic levels of language in the classroom education program and then comparing the results. In qualitative research were used content analysis and unstructured observation. The flagship for the practical part of the implementation and subsequent interpretation of research methods at the end of work.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34832
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject mateřské školy cs
local.subject vývoj řeči cs
local.subject sémantika cs
local.subject slovní zásoba cs
local.subject kindergartens en
local.subject speech development en
local.subject semantics en
local.subject vocabulary en


Files in this item

Files Size Format View
juřenčáková_2014_dp.pdf 2.616Mb PDF View/Open
juřenčáková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
juřenčáková_2014_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account