Využití prvků dramatické výchovy v edukačním procesu mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití prvků dramatické výchovy v edukačním procesu mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Novotná, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:05Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29008
dc.description.abstract Tato práce se zabývá dramatickou výchovou v edukační činnosti v mateřské škole. Zaměřuje se na možnosti začleňování prvků dramatické výchovy v reálné denní činnosti s dětmi předškolního věku. Součástí práce je popis dramatické výchovy, jejich principů, cílů a metod. Praktická, empirická část bakalářské práce popisuje začlenění prvků dramatické výchovy v reálném procesu mateřské školy a porovnání se školním vzdělávacím programem mateřské školy.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dramatická výchova cs
dc.subject edukační proces cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject pozorování cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject dramatical education en
dc.subject educational process en
dc.subject kindergarten en
dc.subject content analysis en
dc.subject observation en
dc.subject framework educational programme en
dc.subject school educational programme en
dc.title Využití prvků dramatické výchovy v edukačním procesu mateřské školy
dc.title.alternative The Use of Elements of Drama Education in Nursery School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Szimethová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis pursues the topic of drama in educational proces in kindergarten. It focuses on the opportunity to integrate the dramatical education elements in real daily activities done with childeren of pre-school age. Part on this thesis is description of drama in education, it's principles, goals and methods. The practical, empirical part of this bachelor thesis describes the integration of the dramatical elements in real proces of kindergarten and it's comparison with school educational pro-gramme of kindergarten.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34838
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2014_dp.pdf 1.983Mb PDF View/Open
novotná_2014_vp.doc 21.45Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2014_op.doc 22.44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account