Adaptace začínajícího učitele na školní prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Adaptace začínajícího učitele na školní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Zbranková, Slavomíra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:05Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29009
dc.description.abstract Bakalářská práce měla za cíl sledovat adaptaci začínajících učitelů ve školním pro-středí. Začínající učitel je označení pro člověka vyučujícího ve škole v prvních letech po ukončení studia. V každé krajině se za začínajícího učitele považuje absolvent vysoko-školského studia do jednoho až tří let. Délka začínající fáze se může v každé krajině měnit. Začínající učitel potřebuje během své adaptace dostatečnou pozornost a podporu okolí. Je tomu tak proto, že během své adaptační fáze musí získat jak potřebné znalosti školního systému, tak i dovednosti v interakci s žáky i kolegy a klíčové pedagogické kompetence. Nedílnou součástí učitelovy osobnosti jsou komunikační dovednosti, kterými na své okolí nejvíce působí. V centru pozornosti předkládané bakalářské práce je i empirické šetření kvalitativního typu. Analýza dat poukazuje na reálnou situaci ve školách, na systém práce se začínajícími učiteli, kteří očekávají pozitivní přijetí vedením školy, kolegy i žáky. Zároveň ukazuje nepřipravenost začínajících učitelů v oblastech didaktických a administrativních.
dc.format 90 s. (27 208 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject začínající učitel cs
dc.subject pedagogické dovednosti cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject žáci cs
dc.subject kolegové cs
dc.subject teacher beginner en
dc.subject pedagogical skills en
dc.subject key competences en
dc.subject pupils/students en
dc.subject colleagues en
dc.title Adaptace začínajícího učitele na školní prostředí
dc.title.alternative Adaptation of a Beginner Teacher to the School Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is aimedat the adaptation of teachers beginners to the school environment. A teacher beginneris a person whote achkat school for the first few years after fi-nishing thein studies. The graduate of university studies has considered to be the teacher beginner from one to threey ears. The lenit of adapation phase can change in each country. For the adaptation to the school environment these people need enough support, help and attention to be paid from thein surroundings. During thein adaptation the teacher beginner must learn about a school system, skills as regards the interaction with pupils/students and colleagues as well as key pedagogice competences as soon as possible. A very important part of a teacher'scharacteris thein communicative skills which most affect thein surroun-dings. The practical part of this bachelor's thesis is focused on anempirical research. The analysis of collected data shows the real situation at school that teachers want to be well accepted by the management and colleagues as well as pupils/students and that the teachers beginners are not enough prepared as regards didactical and administrative things.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34839
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zbranková_2014_dp.pdf 975.0Kb PDF View/Open
zbranková_2014_vp.pdf 627.5Kb PDF View/Open
zbranková_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account