Filozoficko etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Filozoficko etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Vystrčil, Josef
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:06Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29013
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se snaží zprostředkovat netradiční pohled na sociální pedagogiku. V čem by měl být netradiční? Pohlíží na sociální pedagogiku nejen jako na pomáhající profesi, ale hledá něco víc. Hledá hlubší, filozoficko-etický rozměr. Zkoumá propojení a vzájemné interakce mezi filozofií, sociální pedagogikou a náboženstvím. Filozofie vnímá etiku jako jednu z nejvyšších hodnot. Vnímá to stejně i naše společnost? Je pro nás samozřejmostí pomoc druhým v těžké životní situaci? Dále tato práce zmiňuje také pro Evropu v minulosti typické náboženství tj. křesťanství. Na našem území položilo základy jazyka a písma. Ve své výzkumné části se snaží odpovědět na výše zmiňované otázky pomocí analýzy dat, získaných z dotazníků.
dc.format 66 (104 624 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject filozofie cs
dc.subject etika cs
dc.subject křesťanství cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject philosophy en
dc.subject ethic en
dc.subject help en
dc.subject Christianity en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Filozoficko etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci
dc.title.alternative Philosophical - Ethical Dimension of Social Pedagogy as Life Assistance
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis tries to negotiate an unconventional view of the social pedagogy. What should the view be unconventional in? Not only it views the social pedagogy as an assisting profession, but it also searches something more. It searches more profound, philosophical ethical intention. It examines connection and mutual interaction between philosophy, social pedagogy and religion. Philosophy perceives ethics as one of the greatest merits. Does the society perceive it in the same way? Is it natural for us to help others when they struggle with their lives? The thesis also mentions the typical European religion Christianity. Christianity laid the foundations language and writing. In its research part, the thesis tries to answer the abovementioned questions by means of data analysis collected from the questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34844
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
vystrčil_2014_dp.pdf 1.642Mb PDF View/Open
vystrčil_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vystrčil_2014_op.doc 17.66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account