Drogová problematika u dětí v dětském domově

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Drogová problematika u dětí v dětském domově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Zapletalová, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:07Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29017
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou u dětí v dětském domově. Cílem prá-ce je zjistit, jak velkou zkušenost mají děti s drogami, zda se již dříve osobně setkali s drogami a jestli ví na koho se obrátit v případě problému. Teoretickou část tvoří obecné pojmy týkající se drog, charakteristika, dělení, drogová problematika a protidrogová pre-vence. Praktická část je zaměřena na výzkum vztahu dětí vybraných dětských domovů k drogám. Pomocí dotazníkové metody u dětí v dětském domově se uskuteční vyhodnocení a porovnání výsledků.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject droga cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject prevention en
dc.subject foster homes en
dc.title Drogová problematika u dětí v dětském domově
dc.title.alternative The Issue of Substance Abuse in Children from Children's Home
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with drug issues of children in the foster homes. The aim of this work is to determine how much experience have children with drugs, if they already have personal contact with drugs and if they know who to contact in case of problems. The theoretical part consists of general terms related to drugs, characteristics, classification, drug issues and anti-drug prevention. The practical part is aimed on the research of the relationship of children from selected foster homes to drugs. Using a questionnaire method with children in foster homes will take evaluation and comparison of results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34849
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
zapletalová_2014_dp.pdf 2.562Mb PDF View/Open
zapletalová_2014_vp.doc 16.56Kb Microsoft Word View/Open
zapletalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account