Time management administrativních pracovníků ve středně velkých firmách v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Time management administrativních pracovníků ve středně velkých firmách v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Martina
dc.contributor.author Polomíček, Milan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:08Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29020
dc.description.abstract Tato bakalářká práce se zabývá time managementem administrativních pracovníků ve středně velkých firmách. Práce má dvě hlavní části. První je teoretická část, která řeší pomocí literární rešerše poznatky, pojmy a techniky z oblasti time managementu. Druhá část je praktická a zahrnuje popis vybraných středně velkých společností DF Partner s.r.o. a Modikov s.r.o.. Poté se zabývá zpracováním výsledků z dotazníkového šetření, které analyzuje současnou situaci a slouží také pro určení kritických časových úseků a hlavních nedostatků. Na zakládě těchto výsledků jsou navrhovány doporučení a změny, které mohou zlepšit time management pracovníků.
dc.format 66 s. (79 028 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject time management cs
dc.subject plánování času cs
dc.subject delegování cs
dc.subject zloději času cs
dc.subject čas cs
dc.subject administrativní pracovníci cs
dc.subject time management en
dc.subject planning of time en
dc.subject delegation en
dc.subject time thieves en
dc.subject time en
dc.subject administrative workers en
dc.title Time management administrativních pracovníků ve středně velkých firmách v ČR
dc.title.alternative Time Management of Administrative Workers in Medium-sized Companies in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hnátek, Milan
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated English abstract This Bachelor thesis deals with time management of administrative workers in medium-sized companies. The thesis has two main parts. The first theoretical part is based on literary research of knowledge, concepts and techniques in the field of time management. The second part is the practical and it includes a description of selected medium-sized companies DF Partner s.r.o. and Modikov s.r.o.. Then it deals with the processing of the results from the questionnaire survey. This analyzes the current situation and it also serves to identify critical time periods and major shortcomings. Based on these results are proposed the recommendations and suggestions that may improve time management of the workers.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34858
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
polomíček_2013_dp.pdf 1.751Mb PDF View/Open
polomíček_2013_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
polomíček_2013_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account