Adolescent pohledem rodičů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Adolescent pohledem rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Zindlerová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:08Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29022
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje charakteristiky, úskalí, možnosti a problémy jak vývojového období adolescenta, tak i rodiče. Popisuje obě vývojová období po stránce fyziologické i duševní. Zaobírá se komunikací, nedorozuměním a konflikty vzniklými mezi dospívajícími a rodiči. Většina autorů tvrdí, že období adolescence je nejnáročnějším obdobím plným změn, ke kterému je zapotřebí pochopení rodičů. Bakalářská práce se zaměřuje i na rodiče adolescentů, zda vývojové období dospívání je opravdu náročné pouze pro adolescenta. I rodiče prochází obdobím plným změn, u kterých by sami potřebovali pochopení svých dospívajících. Závěr bakalářské práce uvádí několik rad rodičům ke zlepšení pozitivního přístupu k dospívajícímu a pochopení, co adolescent od svých rodičů potřebuje, co dospívající na rodiči postrádá.
dc.format 61 s. (85 486 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vývoj cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject rodič cs
dc.subject rodina cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject rada cs
dc.subject development en
dc.subject adolescent en
dc.subject parent en
dc.subject family en
dc.subject communication en
dc.subject counseling en
dc.title Adolescent pohledem rodičů
dc.title.alternative Adolescent from the Parents' Point of View
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes characteristics, difficulties, possibilities and challenges of the developmental stage of the adolescent as well as of parents. It depicts the developmental periods, considering both the psychological and physiological points of view. It deals with the communication, the misunderstandings and the disputes among adolescents and their parents. The majority of experts considers adolescence to be the most difficult times since it is a period of changes, where full understanding of parents is needed. The bachelor thesis is focused on adolescent's parents as well, putting questions whether the developmental period is challenging solely for adolescent. It seems that even the parents are facing the times of changes where the sympathy of adolescents could be mutually beneficial. In the end of this thesis several parental advices are brought up. These might enhance positive approach to adolescents and deepen the understanding what adolescent really needs from their parents and what adolescent lacks of them.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34861
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject rodiče a děti cs
local.subject adolescenti cs
local.subject parents and children en
local.subject adolescents en


Files in this item

Files Size Format View
zindlerová_2014_dp.pdf 2.228Mb PDF View/Open
zindlerová_2014_vp.doc 16.72Kb Microsoft Word View/Open
zindlerová_2014_op.doc 20.51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account