Funkce rodiny pohledem adolescentů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Funkce rodiny pohledem adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Zlatníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:09Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29023
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rodinou a jejími funkcemi. Podává obraz funkční rodiny, pro kterou jsou charakteristické určité vlastnosti. První část popisuje rodinu pomocí sociologického a psychologického hlediska spolu s její strukturou a proměnami, které v ní současně probíhají. Další část se zabývá otázkou funkčnosti rodiny a jejími funkcemi neboli úlohami, které zastává jak vůči svým členům, tak vůči celé společnosti. Závěrečná část charakterizuje zvláštnosti věkového období adolescence a dokládá informace o tom, jaký vliv má rodina na toto věkové období.
dc.format 78 s. (135 040)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject funkční rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject family functions en
dc.subject functional family en
dc.subject family en
dc.subject contemporary family en
dc.subject adolescence en
dc.title Funkce rodiny pohledem adolescentů
dc.title.alternative Family Functions from the Perspective of Adolescents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of family and its functions. It shows a picture of the functional family, which is characterized by certain properties. The first part describes the family by the sociological and psychological point of view, together with its structure and changes that are taking place in it. The following part deals with the functionality of the family and its functions or tasks that it holds towards its members and the whole society. The final section describes peculiarities of age during adolescence and shows information about the influence of the family on this age period.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34863
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zlatníková_2014_dp.pdf 2.635Mb PDF View/Open
zlatníková_2014_vp.doc 16.5Kb Microsoft Word View/Open
zlatníková_2014_op.doc 17.87Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account