Kriminalita mládeže: význam prevence a znalost právních norem ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kriminalita mládeže: význam prevence a znalost právních norem ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Žáček, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:09Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29024
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je kriminalita mládeže, význam prevence na kriminalitu mládeže a znalost právních norem České republiky. Práce vymezuje společensky významnou problematiku kriminality mládeže a upravuje ji v právních normách České republiky. Vysvětluje pojem kriminalita a objasňuje specifické rysy kriminality mládeže. V teoretické části popisuje související pojmy a uvádí nejčastější formy páchání. Tato část práce je zakončena vymezením různých forem prevence kriminality mládeže. Navazuje na ni část praktická, kde pomocí kvantitativního výzkumu zjistíme, na jaké úrovni jsou znalosti právních norem, které se přímo týkají kriminality mládeže, a to u mladistvých, dospělých a také u policistů.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject zletilost cs
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject child en
dc.subject youth en
dc.subject juvenile en
dc.subject legal age en
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject minor offense en
dc.subject criminal offense en
dc.title Kriminalita mládeže: význam prevence a znalost právních norem ČR
dc.title.alternative Juvenile Delinquency: The Importance of Prevention and Knowledge of Legal Regulations of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis topic is juvenile delinquency, the importance of prevention to juvenile delinquency and knowledge of legal regulations of the Czech Republic. It defines a socially significant issue of juvenile delinquency and adjustment of this issue in legislations of the Czech Republic. Explains the term delinquency, clarifies the specific features of juvenile delinquency. Further in the theoretical part the thesis describes related terms and states the most common forms of committing. The theoretical part of the work is concluded by defining of various forms of juvenile delinquency prevention. The theoretical part is followed by the practical part, where we through quantitative research find out the level of knowledge of legal regulations, which are directly related to juvenile delinquency. The research examines this knowledge among youth, adults and police.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34864
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
žáček_2014_dp.pdf 1.907Mb PDF View/Open
žáček_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
žáček_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account