Sociální integrace osob se sluchovým postižením v období mladé dospělosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální integrace osob se sluchovým postižením v období mladé dospělosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Žáková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:10Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29025
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace sluchově postižených osob v mladé dospělosti, neboť je nezbytné podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro integraci minoritních skupin, které nejsou schopny dosahovat vysoké míry socializace při-rozeným způsobem. Popisuje osobnost neslyšícího, možnosti komunikace, zabývá se také vývojem sluchově postiženého v mladé dospělosti a sociální integrací. Záměr práce je zachytit specifika sociální integrace neslyšících osob v období mladé dospělosti pocházejících z rodiny se sluchovým postižením a ze slyšící rodiny. Představit možnosti a schopnosti neslyšícího jedince, ovlivněného rodinným či internátním prostředím a volbou komunikačního prostředku.
dc.format 85 s. (128 825 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální integrace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject sluchové postižení cs
dc.subject neslyšící cs
dc.subject socializace cs
dc.subject mladá dospělost cs
dc.subject sluchové vady cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject osobnost neslyšícího cs
dc.subject Social integration en
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject hearing-impaired en
dc.subject deaf person en
dc.subject socialisation en
dc.subject early adulthood en
dc.subject hearing defekt en
dc.subject reflection en
dc.subject personality deaf en
dc.title Sociální integrace osob se sluchovým postižením v období mladé dospělosti
dc.title.alternative Social Integration of Persons with Hearing Impairment in Young Adulthood
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is concerned with the issues of social integration of hearing-impaired persons in early adulthood since it is crucial to encourage and create suitable conditions for integration of minority groups which are not able to reach high level of soci-alisation in a natural way. Intention of this thesis is to capture particularities of social inte-gration of hearing-impaired persons in their early adulthood who come both from families with hearing impairment and from hearing families. And to introduce possibilities and abi-lities of a hearing-impaired person influenced by family or boarding school surroundings and the choice of means of communication.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34865
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2014_dp.pdf 1.338Mb PDF View/Open
žáková_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
žáková_2014_op.doc 14.65Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account