Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace
Autor: Spálovská, Vendula
Vedoucí: Stloukal, Petr
Abstrakt: Cílem práce bylo testování enkapsulace steroidních hormonů, (-estradiol, progesteron, kortizon-21 acetát a hydrokortizon) do mikro a submikročástic připravených ze dvou typů nízkomolekulárního polykaprolaktonu (PCL), lišících se svou molekulovou hmotností, metodou odpaření rozpouštědla. U připravených částic byl sledován vliv výchozího materiálu, enkapsulované látky a podmínek přípravy na velikost částic a účinnost enkapsulace. Byly připraveny dvě série částic, u první byla použita ultrasonifikace během emulgace u druhé nikoli. Podařilo se připravit částice kulovitého tvaru o rozměrech přibližně 500 ?m. Účinnost enkapsulace se pohybovala v širokém rozmezí od 2%, ve vodě nejvíce rozpustného steroidu Hydrocortisonu, až po 100% u ve vodě méně rozpustných steroidů. Dalším bodem byla příprava expandovaných mikročástic z poly (butylen adipát-co-tereftalátu) (PBAT), známějšího spíše pod komerčním názvem Ecoflex, metodou odpaření rozpouštědla. U této studie byl opět sledován vliv procesních parametrů a podmínek jako jsou rychlost míchání při emulzifikaci, koncentrace stabilizátoru emulze ve vodné fázi, poměr rozpouštědlo/nadouvadlo a koncentrace polymeru na velikost a distribuci částic a jejich morfologii. Byly vytvořené částice s průměrnými velikostmi v rozmezí od 2 do 20?m. Připravené částice byly dále testovány pro sorpci bisfenolu A. Hmotnost adsorbovaného bisfenolu A byla přibližně v množství okolo 0,09 mg na 1 mg porézních částic.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29047
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 34901


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
spálovská_2014_dp.pdf 2.825Mb PDF Zobrazit/otevřít
spálovská_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
spálovská_2014_op.doc 99.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet