Návrh přírodovědných experimentů pro děti předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh přírodovědných experimentů pro děti předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szimethová, Monika
dc.contributor.author Šimčíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:18Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29049
dc.description.abstract Cílem praktické části je vypracovat soubor přírodovědných experimentů, podporující rozvoj přírodovědné gramotnosti u dětí předškolního věku. Dalším cílem je ověřit soubor experimentů ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy. Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmu experiment, dětskou naivní teorií, která se promítá do dětských hypotéz. Dále se zabývá otázkami v mateřské škole a přírodovědnou gramotností. Praktická část zahrnuje návrh přírodovědných experimentů a jeho realizaci v mateřské škole.
dc.format 103 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject experiment cs
dc.subject prekoncepce cs
dc.subject hypotéza cs
dc.subject přírodovědná gramotnost cs
dc.subject experiment en
dc.subject preconception en
dc.subject hypothesis en
dc.subject literacy of natural science en
dc.title Návrh přírodovědných experimentů pro děti předškolního věku
dc.title.alternative A Proposal of Science Experiments for Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The main goal of this bachelor thesis is to work out set of natural science experiments, which can support development of preschool age children natural science literacy. Next goal of this thesis is to verify set of experiments in upbringing-educational process in nursery school. In the theoretical part, the bachelor thesis specializes in defining terms experi-ment and children naive theory, which is reflected in children hypothesis. Next the thesis deals with questions in nursery school and natural science literacy. The practical part includes suggestion of natural science experiments and its realisation in nursery school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34906
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šimčíková_2014_dp.pdf 3.067Mb PDF View/Open
šimčíková_2014_vp.doc 20.51Kb Microsoft Word View/Open
šimčíková_2014_op.doc 19.60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account