Dopady rozvodu na životy partnerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dopady rozvodu na životy partnerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Fogtová, Jindřiška
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:20Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29052
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Dopady rozvodu na životy partnerů". Cílem bakalářské práce je snaha o zjištění míry dostatečného uvědomění si dopadů na všechny složky osobnosti partnerů a nástin možné eliminace v souvislosti se sociální pedagogikou. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku manželství, manželské krize a postojů k jejímu řešení. Zabývá se vznikem, funkcí a klasifikací rodiny a poukazuje na problémy a sociální patologii v rodině. Zaměřuje se na příčiny rozvodovosti, na vlivy rozvodu na dítě a na dopady rozvodu na další život partnerů. Praktická část je věnována kazuistickým studiím a jejich komparaci z hlediska porozvodových dopadů.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cs
dc.subject mediace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject marriage en
dc.subject mediation en
dc.subject family en
dc.subject divorce en
dc.title Dopady rozvodu na životy partnerů
dc.title.alternative Impacts of Divorce on Partners' Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with "the divorse impacts on the lives of partners". The purpose of the bachelor thesis is to find out the rate of adequate realization of divorse impacts on any personality segments of partners and an outline of possible elimination in connection with social pedagogy. The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of marriage, marital crisis and attitudes to its solving. It deals with the origins and the functions of family, points to the family problems and the social pathology in family. It shows the divorse reasons and influences on a child and the impacts of divorse on further lives of partners. The practical part of the thesis focuses on case studies and their comparison from the point of view of divorce impacts.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34913
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject manželské krize cs
local.subject marriage crisis en


Files in this item

Files Size Format View
fogtová_2013_dp.pdf 3.252Mb PDF View/Open
fogtová_2013_vp.doc 16.03Kb Microsoft Word View/Open
fogtová_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account