Nadané dítě v kolektivu třídy mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nadané dítě v kolektivu třídy mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Bucková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:21Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29056
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nadanými dětmi a jejich projevy v kolektivu třídy mateřské školy. V teoretické části jsou definovány pojmy, jako je nadání a talent. Práce popisuje některé teoretické modely nadání a nadále se zabývá konkrétněji nadaným dětmi. Uvádí charakteristiky a projevy nadaných dětí, jaké jsou typy nadaných dětí a také problémy na-daných dětí. Práce poukazuje na faktory, které se podílejí na vývoji nadání. Zaměřuje se na rodinu a zejména na mateřskou školu. Prezentuje, jaká je výchova a vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole a jaké jsou vztahy nadaných dětí s vrstevníky. Praktická část se za-bývá otázkou, jaké jsou charakteristické projevy nadaných dětí v kolektivu třídy mateřské škole. Výsledkem výzkumu je kazuistika dvou nadaných dívek, porovnání případů a srovnání s odbornou literaturou.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject talent cs
dc.subject nadání cs
dc.subject nadané dítě cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject vrstevnické vztahy cs
dc.subject talent en
dc.subject gift en
dc.subject gifted child en
dc.subject kindergarten en
dc.subject peers relations en
dc.title Nadané dítě v kolektivu třídy mateřské školy
dc.title.alternative A Gifted Child in a Nursery School Class
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with gifted children and their manifestations in a group of kin-dergarten classes. In the theoretical part are defines concepts such as gifted and talent. The-sis work describes some theoretical models of gifted and continues to deal specifically gif-ted children. Presents the characteristics and manifestations of gifted children, what are the types of gifted children and problems of gifted children too. The work points to factors which contribute to the development of gifted. It focuses on the family and especially to kindergarten. Presents type of education of gifted children in kindergarten and what are the relationships of gifted children with their peers. The practical part deals with the question, what are the characteristic symptoms of gifted children in a class kindergarten. The result of the research is a case report of two gifted girls, comparing cases and comparison with literature.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34919
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
bucková_2014_dp.pdf 1.729Mb PDF View/Open
bucková_2014_vp.doc 21.15Kb Microsoft Word View/Open
bucková_2014_op.doc 19.24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account