Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lacinová, Lenka
dc.contributor.author Hanáková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:23Z
dc.date.issued 2014-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29061
dc.description.abstract Práce se zabývá vnímáním rodinných vztahů očima mladých dospělých. V teoretické části jsou popsány vývojové etapy od adolescence až po vynořující se / mladou dospělost. Pozornost je věnována konceptu sebehodnocení. V kapitole věnující se rodině jsou popsány typy rodin, rodinné vztahy a rozvod. V poslední části je věnována pozornost rodinné komunikaci, jejímu dělení a konfliktům v rodině a mezi rodiči. Praktická část představuje kvantitativní výzkum věnovaný vnímání rodinných vztahů. Výzkumu se zúčastnilo 66 mladých dospělých (54,5 % žen), jejich průměrný věk byl 21,9 let (SD = 2,4; min. = 18; max. = 27). Data byla získána prostřednictvím online administrace dotazníkových metod. Bylo zjištěno, že v míře sebehodnocení a ve vnímání ohrožení rodičovským konfliktem se mladí dospělí z rozvedených a nerozvedených rodin neliší. Respondenti z rozvedených rodin komunikují více s matkami než otci, dále pak tito mladí lidé hodnotí míru spolupráce mezi rodiči a důvěru k matce jako nižší než ti dospělí, v jejichž rodinách rozvod neproběhl. Mezi hodnocením rodičovské spolupráce a vnímáním ohrožení rodičovským konfliktem nebyla nalezena souvislost. Byly nalezeny pozitivní vztahy mezi mírou sebehodnocení a důvěrou, komunikací ve vztahu k otci a negativní vztahy mezi mírou sebehodnocení a odcizením k oběma rodičům. Výsledky jsou interpretovány a diskutovány.
dc.format 53 s. (73 457 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodiče cs
dc.subject rodičovské konflikty cs
dc.subject rodičovská spolupráce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mladá / vynořující se dospělost cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject parents en
dc.subject interparental conflicts en
dc.subject coparenting cooperation en
dc.subject communication en
dc.subject young/amerging adulthood en
dc.subject self-esteem en
dc.title Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce
dc.title.alternative Young Adults and Their Parents: Communication and Cooperation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with family relationships as perceived by young adults. Developmental periods from adolescence to emerging/young adulthood are described in theoretical part. Attention is paid to the concept of self-esteem too. Chapter about family is focused on family typology, family relationships and divorce. Family communication and its classification, family and interparental conflicts are described in the last chapter. Quantitative study was focused on family relationships perception. 66 young adults (54,5 % of women) in average age 21,9 years (SD = 2,4; min. = 18; max. = 27) were given online questionnaires assessing their perception of relationship quality to mother and father, interparental conflict, and coparenting cooperation. It was found that young adults from divorced and non-divorced families did not differ in self-esteem level and in the perception of threat by interparental conflicts. Communication with mother is higher than communication with father in divorced families; similarly, higher coparenting between parents and higher trust to mother were found in young adults from non-divorced families than in adults from divorced families. No significant correlation between self-esteem and conflict threat was found. There is positive relationship between self-esteem, trust, and communication with father, and negative relationship between self-esteem and alienation to both parents. Study results are interpreted and discussed.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34924
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject mladí lidé cs
local.subject rodinné vztahy cs
local.subject rodiče a děti cs
local.subject sociální komunikace cs
local.subject young adults en
local.subject family relationships en
local.subject parents and children en
local.subject communication en


Files in this item

Files Size Format View
hanáková_2014_dp.pdf 2.552Mb PDF View/Open
hanáková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hanáková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account