Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalajka, Jiří
dc.contributor.author Hladíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:24Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29064
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce pod názvem "Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí" se zabývá dopadem rozvodu na osamělého rodiče pečujícího o nezletilé dítě a jeho výchovu. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku rozvodu. Popisuje příčiny rozvodu, jeho fáze a následky rozvodu na pečujícího rodiče a jeho dítě. Snaží se popsat porozvodovou adaptaci neúplné rodiny. Podává přehled o výchově dítěte v rozvedené rodině a její změny. Praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum a je věnována analýze rozhovorů s pečujícími rodiči. Studie zkoumá způsob, jakým se pečující rodiče vyrovnávají s rozvodem a jak vidí jeho dopad na dítě. Cílem výzkumu je zjistit, jak vidí pečující rodič vlastní zvládání porozvodové situace a jak hodnotí vliv, který to mělo na dítě a jeho výchovu.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject porozvodová adaptace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject family en
dc.subject divorce en
dc.subject after-divorce adaptation en
dc.subject upbringing en
dc.title Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí
dc.title.alternative Divorce and Its Impact on Parents' Psyche and on Upbringing of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis entitled "Divorce and its impact on the psyche of parents and the upbringing of children" deals with the impact of divorce on single parents caring for a minor child and their education. The theoretical part is focuses on the issue of divorce. It describes the causes of divorce, the phases and the effects of divorce on the caring parent and their child. It tries to describe an after divorce adaptation of an incomplete family. It gives an overview of the upbringing of the child in a divorced family and their changes. Practical work includes qualitative research and is devoted to the analysis of interviews with caring parents. The study examines the way in which caring parents cope with divorce and how they see its impact on the child. The aim of the research is to find out how they see the caring parent's own coping post-divorce situation and to assess the impact that it had on the child and their education.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34927
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hladíková_2013_dp.pdf 1.544Mb PDF View/Open
hladíková_2013_vp.doc 17.66Kb Microsoft Word View/Open
hladíková_2013_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account