Spolupráce školy a rodiny s dítětem s handicapem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spolupráce školy a rodiny s dítětem s handicapem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Marková, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:26Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29069
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce je zaměřena na spolupráci školy a rodiny s dítětem s handicapem. Cílem práce je ukázat jak tato spolupráce u nás funguje, jakou má úroveň a zda škola napomáhá rodinám v jejich nelehké situaci nebo je tomu naopak. Nejprve je teoreticky zpracována problematika slova handicap, následuje pak rozbor rodiny s dítětem s handicapem a pomocných činností vedoucí k usnadnění v jejich životní situaci a závěr teoretické části patří k popisu možností vzdělávání dětí s handicapem na běžných školách. V praktické části je proveden dotazníkový výzkum, který je založený na spolupráci školy a rodiny s dítětem s handicapem.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject handicap cs
dc.subject stigma cs
dc.subject normality cs
dc.subject efektivity cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject didaktické a kompenzační pomůcky cs
dc.subject edukce cs
dc.subject integrace cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject zraková stimulace cs
dc.subject braillovo písmo cs
dc.subject dotazníková metoda cs
dc.subject Handicap en
dc.subject stigma en
dc.subject normality en
dc.subject efficiency en
dc.subject deprivation en
dc.subject frustration en
dc.subject didactical utilities and adaptive technology en
dc.subject integration en
dc.subject pathological effects en
dc.subject stimulation of sight en
dc.subject braille en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Spolupráce školy a rodiny s dítětem s handicapem
dc.title.alternative The Cooperation between School and the Family of a Child with Handicap
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the cooperation betwewn the school and the family of the handicapped child. The aim of this thesis is to show how the cooperation functions these days, what its standards are and whether the school really helps the families in the time of need or is it the other way round. Firstly, the meaning of the word "handicapped" is worked out theoretically. I tis followed by analysis of the family with handicapped child and the auxiliary procedures that should lead into facilitation in difficult times. The end of thesis is dedicated to the descroption of the educational possibilities of handicapped children at basic schools. In the practical part of the thesis the questionnaire survey is carried out. The survey is based on the cooperation between the school and the family of handicapped child.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34933
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject rodiny s postiženými dětmi cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject rodina a škola cs
local.subject families with children with disabilities en
local.subject kindergartens en
local.subject home and school en


Files in this item

Files Size Format View
marková_2014_dp.pdf 2.365Mb PDF View/Open
marková_2014_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
marková_2014_op.doc 19.87Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account