Etika stolování a stravování jako součást socializace jedince

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etika stolování a stravování jako součást socializace jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Hudečková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:27Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29071
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem výchovy a socializace jedince od útlého dětství v rodině, později ve škole a koneckonců i v zaměstnání prostřednictvím dodržování kulturních a etických zásad chování při stolování. Výzkumnou otázkou bude zajištění úrovně stolování a stravování studentů policejních škol ministerstva vnitra. Vliv osobnostní dvorní etikety
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject socializace cs
dc.subject etika cs
dc.subject etiketa cs
dc.subject kultura cs
dc.subject stravování a stolování cs
dc.subject socialization en
dc.subject ethics en
dc.subject etiquette en
dc.subject culture en
dc.subject food and dining en
dc.title Etika stolování a stravování jako součást socializace jedince
dc.title.alternative Dining and Food Ethics as a Part of Socialization of an Individual
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kirschbaum, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The work deals with the influence of education and socialization of individuals from early childhood within the family, later in school and after all even in the workplace through respect for cultural and ethical behaviour during dinning. The research question will be ensuring the level of dining of police students on schools of Ministry of Interior. The in-fluence of personal court ethics.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34935
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-16
local.subject pravidla slušného chování cs
local.subject společenská výchova cs
local.subject stolování cs
local.subject rules of decent behavior en
local.subject social education en
local.subject table etiquette en


Files in this item

Files Size Format View
hudečková_2013_dp.pdf 2.401Mb PDF View/Open
hudečková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
hudečková_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account