Úloha, poslání a přínos Duchovní služby v Armádě České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha, poslání a přínos Duchovní služby v Armádě České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zakopal, František
dc.contributor.author Hůlková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:27Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29072
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na úlohu, poslání a přínos Duchovní služby v Armádě České republiky a na součinnost s ostatními pomocnými obory. Zabývá se historickým jádrem Duchovní služby, zejména člověkem, který položil jeden z hlavních pilířů tohoto odvětví, a to biografií Methoděje Kubáně, až po její současně řešenou právní formu. Poskytuje informace o vojenské kapli a o hlavních funkcionářích Duchovní služby v Armádě České republiky a jejich jednotlivou charakteristiku. Zdůrazňuje působnost kaplana Duchovní služby v zahraničních operacích a jeho vliv na účastníky (vojáky) mise. Cílem praktické části bylo pomocí rozhovorů a dotazníkového šetření zjistit současný stav názoru na přínos Duchovní služby v Armádě České republiky, zejména mezi vojáky profesionály a zaměstnanci Duchovní služby působící u Velitelství výcviku - Vojenské Akademie. Názory na základě kvalitativního výzkumu porovnat a v závěru podat hypotézu o tom, jak Duchovní služba působí na výše zmíněné respondenty.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Duchovní služba cs
dc.subject Methoděj Kubáň cs
dc.subject vojenská kaple cs
dc.subject církev cs
dc.subject kaplan cs
dc.subject vojáci cs
dc.subject Religious Service en
dc.subject Methodej Kuban en
dc.subject military chapel en
dc.subject church en
dc.subject chaplain en
dc.subject soldiers en
dc.title Úloha, poslání a přínos Duchovní služby v Armádě České republiky
dc.title.alternative Function, Mission and Contribution of Religion Service in the Army of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the problem, mission and spiritual benefits of the Religious Service in the Czech Army and in cooperation with other auxiliary fields. It deals with the historical core of the Religious Service, and its current legal form. It pays special attention to Metodej Kuban - a man who laid the foundation of the Religious Service in the Czech Army. It also provides information about the military chapel and about main representatives of the Religious Service in the Czech Army. It summarises all existing churches in the Czech Army now and their individual features. It highlights activities of the Religious Service chaplain in the foreign operations and their effects in mission. The aim of the practical part is to determine, through interview and questionnaires, determine the current state of opinion on the benefits of spiritual service in the Czech Army, especially between professional soldiers and chaplains at the Training Command - Military Academy. The aim is to compare opinions based on qualitative search and conclude an hypothesis about how Chaplaincy operates at the above respondents.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34936
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28
local.subject vojenští kaplani cs
local.subject duchovní služba v armádě cs
local.subject Kubáň, Metoděj, 1885-1942 cs
local.subject chaplains en
local.subject church work with military personnel en
local.subject Kubáň, Methoděj, 1885-1942 en


Files in this item

Files Size Format View
hůlková_2013_dp.pdf 2.849Mb PDF View/Open
hůlková_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
hůlková_2013_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account