Autoregulační aspekty zvládání stresu.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autoregulační aspekty zvládání stresu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Vernerová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:53:30Z
dc.date.available 2010-07-14T16:53:30Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2907
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou stresových situací. Zaměřuje se především na možnosti autoregulace z hlediska práce se stresem a předcházení následkům psychické zátěže. V teoretické části jsou obsaženy informace týkající se stresu, jeho příčin, následků a jeho zvládání. Nastíněna je také oblast autoregulace ve vztahu k otázkám stresu. Praktická část je zaměřena na průzkum výskytu autoregulačních aspektů u běžné populace a úroveň rozvoje autoregulace ve vztahu ke zvládání zátěže. cs
dc.format 79 s., 31 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1148696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Autoregulace cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject stres cs
dc.subject zátěžové žové situace cs
dc.subject duševní zdraví cs
dc.subject sebejá cs
dc.subject Autoregulation en
dc.subject themselves - conception en
dc.subject stress en
dc.subject ballast situation en
dc.subject sanity en
dc.subject themselves en
dc.title Autoregulační aspekty zvládání stresu. cs
dc.title.alternative Autoregulation aspects of coping of stress. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated The thesis deals with problems of stress situations. Especially it is focused on autoregulation possibilities from the point of view of work with stress and prevention of after-effects of mental load. In the theoretic part are included information about stress, his causes, after-effects and his coping. Also it is outlined area of autoregulation which is concerning questions of stress. Practical part is aimed at research of occurrence autoregulation aspects in common population and level of autoregulation development in relation with coping of mental load. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6906
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vernerová_2007_bp.pdfBlocked 1.095Mb PDF View/Open
vernerová_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
vernerová_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account