Náhradní rodinná péče a její vliv na život dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Náhradní rodinná péče a její vliv na život dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Jelínková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:31Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29084
dc.description.abstract Bakalářská práce "Náhradní rodinná péče a její vliv na život dětí" je zaměřena na vysvětlení pojmu náhradní rodinná péče a zpřehlednění jejích jednotlivých forem. Konkrétněji je jejím obsahem objasnit zásadní a hlavní rozdíly mezi pěstounskou péčí příbuzenskou a pěstounskou péčí na přechodnou dobu. Pozornost je zaměřena na vysvětlení, jak celý tento proces funguje, probíhá a jaké instituce se na rozhodování podílejí. Na teorii navazuje výzkum, který zjišťuje, jaký typ pěstounské péče je pro dítě vhodnější. V praktické části jsou prezentovány názory sociálních pracovníků a soudců opatrovnického oddělení na danou problematiku. Prostřednictvím kazuistik jsou popsány případy dětí, jejichž rodiče ve své rodičovské roli selhali.
dc.format 114 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject soud cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstouni cs
dc.subject pěstounská péče příbuzenská cs
dc.subject pěstounská péče na přechodnou dobu cs
dc.subject family en
dc.subject socio-legal protection of children en
dc.subject social worker en
dc.subject court en
dc.subject foster care en
dc.subject foster parents en
dc.subject kinship foster care en
dc.subject temporary foster care en
dc.title Náhradní rodinná péče a její vliv na život dětí
dc.title.alternative Substitute Family Care and Its Impact on Children´s Lives
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis called "Foster Care and Its Impact on Children´s Lives" is focused on explaining the concept of foster care and on making its individual forms more comprehensible. More specifically, its aim is to clarify main and basic differences between kinship foster care and temporary foster care. Attention is focused on explaining how this whole process works, how it proceeds and what institutions are involved in decision-making. The theory is followed by the research that tries to find out what type of foster care is more suitable for a child. The views of social workers and judges of guardianship department on this issue are presented in the practical part. Case studies describe the cases of children whose parents failed in their parental roles.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34952
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
jelínková_2013_dp.pdf 1.803Mb PDF View/Open
jelínková_2013_vp.doc 18.71Kb Microsoft Word View/Open
jelínková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account