Úloha probačnej a mediačnej služby v kontexte socialnej pedagogiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha probačnej a mediačnej služby v kontexte socialnej pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Ježíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:32Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29086
dc.description.abstract Bakalárska práca "Úloha probačnej a mediačnej služby v kontexte so sociálnou pedagogikou" sa zameriava na vzťah Probačnej a mediačnej služby k obetiam trestného činu, k páchateľom a ich ďalšiu existenciu v spoločenskom živote. Hlavnou témou je PMS ČR ako pomáhajúca inštitúcia ľudom, ktorý sa dostali do konfliktnej situácie s trestnou činnosťou. V mojej bakalárskej práci sa ďalej zaoberám históriou PMS ČR, históriou PMS v Európskych krajinách, základnými pojmami, cieľmi, funkciami, nástrojmi, spoluprácou s poškodenými a odsúdenými a spoluprácou so sociálnou pedagogikou. V ďalšej časti sa venujem tematike alternatívnych trestov, obecne prospešných prác a trestom domáceho väzenia.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálna pedagogika cs
dc.subject Probačná a mediačná služba ČR cs
dc.subject páchatelia a odsúdení cs
dc.subject obete trestného činu cs
dc.subject alternatívne tresty cs
dc.subject obecne prospešné práce cs
dc.subject trest domáceho väzenia cs
dc.subject probačný dohľad cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject Probation and Mediation Service of the Czech Republic en
dc.subject perpetrators and the condemned en
dc.subject victims of crime en
dc.subject alternative sentences en
dc.subject community service en
dc.subject house arrest en
dc.subject probation supervision en
dc.title Úloha probačnej a mediačnej služby v kontexte socialnej pedagogiky
dc.title.alternative The Role of Probation and Mediation Service in the Context of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis called "The Role of Probation and Mediation Service in the Context of Social Pedagogy" focuses on the relationship between Probation and Mediation Service (PMS) and victims of crime, perpetrators and their further existence in society. The main topic is Probation and Mediation Service of the Czech Republic as an institution helping people who have come into conflict situation with crime. The thesis further deals with the history of PMS in the Czech Republic, history of PMS in European countries, basic concepts, objectives, functions, tools, cooperation with the injured and the condemned and cooperation with social pedagogy. In the next section I focus on the topic of alternative sentences, community service and house arrest.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34954
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject probační a mediační služba cs
local.subject pachatelé trestných činů cs
local.subject oběti trestných činů cs
local.subject probation and mediatory service en
local.subject perpetrators of criminal acts en
local.subject victims of crimes en


Files in this item

Files Size Format View
ježíková_2013_dp.pdf 1020.Kb PDF View/Open
ježíková_2013_vp.doc 18.76Kb Microsoft Word View/Open
ježíková_2013_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account