Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Jílková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:33Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29088
dc.description.abstract Moje bakalářská práce je věnována tématu pobytu seniorů v domácím prostředí a funkcím sociálních služeb, které se snaží tento pobyt umožnit a co nejvíce ulehčit. Popisuje fenomén stáří a stárnutí z různých pohledů a věnuje se také biologickým a zdravotním změnám a komplikacím. Identifikuje přínosy i rizika domácího prostředí seniora. Charakterizuje druhy sociálních služeb a jejich význam pro pobyt seniorů v domácím prostředí. Dále seznamuje čtenáře se státními i soukromými pečovatelskými službami v Brně a zvláště v městské části Brno-Židenice, kde bylo provedeno dotazníkové šetření mezi klienty místní pečovatelské služby. Tento výzkum je pak zpracován v praktické části a na základě jeho vyhodnocení jsou testovány stanovené hypotézy.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject domácí prostředí cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject naplnění potřeb cs
dc.subject Senior en
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.subject home environment en
dc.subject social services en
dc.subject care service en
dc.subject seniors needs en
dc.subject fulfilment of needs en
dc.title Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb
dc.title.alternative Care for Old People Living in Home Environment and Social Services Function
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is devoted to the topic of seniors stay in their home environment and social services functions that are trying to facilitate this stay and make it easy as much as possible. It describes the phenomenon of old age and aging from various angles and it also attends to biological and physical changes and complications. It identifies the benefits and risks of home environment of a senior. It characterizes the types of social services and their importance for seniors stay in the home environment. Furthermore, it introduces the public (readers) to state and private care services in Brno and especially in the city of Brno-Zidenice, where there was a survey carried out among clients of local care services. This research is then processed in the practical section and based on its evaluation the defined hypothesis are tested.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34959
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
jílková_2013_dp.pdf 4.339Mb PDF View/Open
jílková_2013_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
jílková_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account