Sociální práce se seniory z pohledu klientů, žijících v domově důchodců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální práce se seniory z pohledu klientů, žijících v domově důchodců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Hofmanová, Radomíra
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:53:41Z
dc.date.available 2010-07-14T16:53:41Z
dc.date.issued 2007-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2908
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá sociální prací s klienty domova důchodců. Teoretická část se věnuje problematice stárnutí a stáří, psychologii starého člověka, potřebě aktivizace ve stáří a sociální práci s těmito klienty. Praktická část je zaměřena na zjištění, jaký byl důvod jejich rozhodnutí pro život v domově důchodců, zda jsou klienti spokojeni s prací sociálních pracovníků a poskytovanými sociálními službami. cs
dc.format 65 s., 6 s. příloha - dotazník cs
dc.format.extent 679961 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject senioři cs
dc.subject problémy ve stáří cs
dc.subject klient domova důchodců cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject old age en
dc.subject seniors en
dc.subject issues at old age en
dc.subject client of an old people's home en
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.title Sociální práce se seniory z pohledu klientů, žijících v domově důchodců cs
dc.title.alternative The Social-work with seniors from customers'point of view,living in retirements homes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with social work with clients of old people's homes. The theoretical part deals with the issues of senescence and old age, the psychology of an old person, the need to live an active life at old age, and social work with these clients. The practical part focuses on finding the reasons why they have decided to live in an old people's home, if the clients are satisfied with the performance of social workers and with the provided social services. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6663
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hofmanová_2007_bp.pdf 664.0Kb PDF View/Open
hofmanová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
hofmanová_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account