Změny v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče v kontextu legislativních změn po roce 2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změny v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče v kontextu legislativních změn po roce 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Koblihová, Magda
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29099
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou změn v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče po novelizaci zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2013 a to na pracovišti Magistrátu města Brna. Hlavní kapitoly popisují základní pojmy náhradní rodinné péče a především činnost sociálních pracovníků před a po novelizaci zákona od ledna 2013. Důležitou kapitolou bakalářské práce je provedení výzkumu mezi sociálními pracovnicemi, které zprostředkovávají náhradní rodinnou péči na Magistrátě města Brna. Výzkum řešil problematiku změn v sociální práci po novelizaci zákona od ledna 2013.
dc.format 55
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject novelizace zákona č. 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí cs
dc.subject ve znění pozdějších předpisů cs
dc.subject social work en
dc.subject the arrangement of foster care en
dc.subject the amendment to Act No. 359/1999 Coll. on the Social and Legal Protection of Children en
dc.title Změny v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče v kontextu legislativních změn po roce 2013
dc.title.alternative The Changes in social Work Arranging foster Care in the Context of legislative changes after 2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis discusses the issue of changes in the sphere of social work which deals with the arrangement of foster care. These changes came into force on January 1, 2013, at Brno City Municipality as the amendment to Act No. 359/1999 Coll. on the Social and Legal Protection of Children. The main chapters introduce the basic foster care terminology, with a special attention given to activity of social workers before and after the above-mentioned act amendment. What may be considered the essential part of the thesis is the chapter describing the results of the research carried out among social workers arranging foster care at Brno City Municipality. The research investigated the changes in social work after the act amendment of January 2013.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34970
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
koblihová_2013_dp.pdf 1.597Mb PDF View/Open
koblihová_2013_vp.doc 19.96Kb Microsoft Word View/Open
koblihová_2013_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account