Problematika záškoláctví na základích školách v Břeclavi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika záškoláctví na základích školách v Břeclavi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Kocábová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29100
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo popsat problematiku záškoláctví na 2. stupni základních škol v Břeclavi. Popisuje i další související skutečnosti, jakými jsou nejčastější příčiny vzniku, rodinné a školní prostředí, sumarizace platné legislativy a řešení záškoláctví.V praktické části se zabývám výzkumným šetřením, které mělo za cíl zmapovat výskyt záškoláctví a zjistit názory učitelů na problém neomluvené absence.
dc.format 68 s. (82 351 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject příčiny záškoláctví cs
dc.subject prostředí školy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject řešení záškoláctví cs
dc.subject Břeclav cs
dc.subject truancy en
dc.subject causes of the truancy en
dc.subject school en
dc.subject background en
dc.subject family en
dc.subject legislature en
dc.subject solution to the truancy en
dc.subject Breclav en
dc.title Problematika záškoláctví na základích školách v Břeclavi
dc.title.alternative Problems of Truanting at Primary Schools in Břeclav
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to describe the problems with the truancy at the second level of the elementary school in Breclav. It also describes related facts like the most frequent reasons of their occurrence, family and school background, valid legislature summarization and solution of the truancy. In the practical section I was considered with the investigative research. The aim of this research is to pin point the occurrence of the truancy and find out the teachers´ opinions to the absence problem.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34971
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
kocábová_2013_dp.pdf 2.774Mb PDF View/Open
kocábová_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
kocábová_2013_op.doc 18.30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account