Komparace přístupů k výchově dětí v různých typech manželské rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparace přístupů k výchově dětí v různých typech manželské rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Kocmanová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29101
dc.description.abstract V bakalářské práci Komparace přístupů k výchově dětí v různých typech manželské rodiny se zabývám rodinou, jejím vývojem, fázemi a styly výchovy. V teoretické části popisuji působení vnitřních i vnějších vlivů na rozvoj a vývoj osobnosti dítěte. Vysvětluji primární působení rodiny při začleňování dítěte do společnosti a nepřítomnost rodičovského vzoru v rodině. V praktické části se zabývám výzkumem, který byl proveden v generaci rodičů 25-40 let. Cílem výzkumné části mojí bakalářské práce bude zjistit přístupy k výchově dětí v různých typech manželské rodiny, tyto přístupy analyzovat a dle určitých kategorií komparovat.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dědičnost vs. prostředí cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject socializace cs
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject child en
dc.subject heredity vs. environment en
dc.subject upbringing en
dc.subject development en
dc.subject socialization en
dc.title Komparace přístupů k výchově dětí v různých typech manželské rodiny
dc.title.alternative Comparison of the Approaches to Children Upbringing in Various Types of Matrimonial Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis called Comparison of Approaches to Child Raising in Different Types of marital Families, I deal with family, its development, phases and styles of upbringing. In the theoretical part I deal with external and internal influences on a development of a child's personality. I explain primary influence of a family on the integration of a child into the society and absence of a parental role model in a family. In the practical part I deal with research that was conducted on a generation of parents who are from 25 to 40 years old. The aim of the research part of my bachelor´s thesis is to reveal approaches to child raising in different types of marital families, to analyze these approaches and to compare them according to given categories.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34972
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-23


Files in this item

Files Size Format View
kocmanová_2013_dp.pdf 1.439Mb PDF View/Open
kocmanová_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kocmanová_2013_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account