Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Konárková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:37Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29105
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá významem komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež. V teoretické části pojednává o sociálních sítích, jejich vývoji, nejoblíbenějších druzích a způsobech, jakým děti a mládež využívají internet. Dále vymezuje specifické znaky internetové komunikace, popisuje aktivity dětí a mládeže na sociálních sítích a proces vytváření identity v tomto prostředí. Na závěr se práce zabývá některými hrozbami, které se díky komunikaci na internetu a sociálních sítích mezi dětmi a mládeží velmi rozšířily. Praktická část bakalářské práce zjišťuje, jak velký význam má pro žáky II. stupně ZŠ komunikace na sociálních sítích a také jakou mírou jsou informováni o výše zmiňovaných hrozbách.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject kyberstalking cs
dc.subject communication en
dc.subject children en
dc.subject young people en
dc.subject social networking en
dc.subject cyber-bullying en
dc.subject cyber-grooming en
dc.subject cyber-stalking en
dc.title Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež
dc.title.alternative Importance of Communication on Social Networks for Children and Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the importance of communication over social networks for children and young people. The theoretical part of the thesis covers social networks, their development, the most popular kinds of social networks and the ways young people and children use the internet. It also determines the specific features of internet communication, describes the activities of children and young people on social networks and the process of creating an identity in this environment. Finally, the thesis deals with threats that have been growing among children and young people due to communication on the internet and social networks. The practical part of the thesis investigates the importance of communication over social networks for school children (11-16 year olds) and how well informed they are of the dangers this type of communication exposes them to.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34976
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject internetová komunikace cs
local.subject sociální sítě cs
local.subject Internet communication en
local.subject social networks en


Files in this item

Files Size Format View
konárková_2013_dp.pdf 1.749Mb PDF View/Open
konárková_2013_vp.doc 18.70Kb Microsoft Word View/Open
konárková_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account