Změny v kvalitě života studujících + 30 v době distančního studia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změny v kvalitě života studujících + 30 v době distančního studia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Konrádová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29106
dc.description.abstract Bakalářská práce Změny v kvalitě života studujících + 30 v době distančního studia se zabývá dospělými studenty zapsaných do distančního studia, kteří obvykle pracují, mají rodinu a část svého času věnují studiu. Vysokoškolské studium přináší mnohé změny a náročné situace, které mohou významně ovlivňovat kvalitu jejich života. Cílem práce je zjistit, jak distanční studium zasahuje do života dospělých studujících a jak studium ovlivňuje kvalitu jejich současného života. Teoretická část práce popisuje základní vymezení pojmů a determinanty kvality života, specifika studia na VŠ v dospělosti, vzdělávání, motivační zdroje ke vzdělávání a faktory ovlivňující život. Cílem praktické části, realizované kvalitativní metodou formou polostrukturovaného rozhovoru s vybranými komunikačními partnery je zjistit, zda změny v životě studujících dospělých jsou vnímány respondenty pozitivně či negativně a jaký vliv mají na celkové vnímání jejich životní spokojenosti.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Distanční studium cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject sociologie cs
dc.subject člověk cs
dc.subject práce cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Distance learning en
dc.subject adult education en
dc.subject sociology en
dc.subject man en
dc.subject work en
dc.subject leisure time en
dc.subject quality of life en
dc.title Změny v kvalitě života studujících + 30 v době distančního studia
dc.title.alternative Changes in Quality of Life of Students over 30 during Distance Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis Changes in the quality of life of 30 + students during the time of distance learning is dealing with adult students who are enrolled in distance learning. These students usually work, have a family and part of their time is spent by studying. Undergraduate studies bring many changes and challenging situations that can significantly affect their quality of life. The aim of my thesis is to determine how distance learning affect the lives of adult learners and how learning affects their quality of contemporary life. The theoretical part describes the basic definitions and determinants of quality of life, the specifics of undergraduate studies in adulthood, development, motivational resources to education and the factors influencing life. In the practical part which is realized by means of semi-structured qualitative interviews with selected communication partners is to determine whether changes in the lives of adult learners are perceived by the respondents positively or negatively and what effect they have on the overall perception of life satisfaction.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34977
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
konrádová_2013_dp.pdf 2.683Mb PDF View/Open
konrádová_2013_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
konrádová_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account